You are currently viewing Instalacje Oddymiające Klatki Schodowe

Instalacje Oddymiające Klatki Schodowe

Instalacje oddymiające klatki schodowe są jednym z najważniejszych elementów systemów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielokondygnacyjnych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji mieszkańców w przypadku pożaru, poprzez usuwanie dymu i gorących gazów z dróg ewakuacyjnych. W tym artykule przyjrzymy się, jak działają te instalacje, dlaczego są niezbędne i jakie technologie są w nich stosowane.

Dlaczego Instalacje Oddymiające Są Ważne?

Podczas pożaru, dym jest jednym z największych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Dym ogranicza widoczność, utrudnia oddychanie i może zawierać toksyczne substancje. Na klatkach schodowych, które są głównymi drogami ewakuacyjnymi, obecność dymu może uniemożliwić szybkie opuszczenie budynku. Instalacje oddymiające mają na celu:

 • Usunięcie dymu i gorących gazów: Poprzez odprowadzanie dymu na zewnątrz budynku, systemy oddymiające zapewniają lepszą widoczność i możliwość oddychania na klatkach schodowych.
 • Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji: Czyste, wolne od dymu drogi ewakuacyjne pozwalają mieszkańcom na szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku.
 • Ochronę struktur budynku: Redukcja temperatury poprzez odprowadzanie gorących gazów zmniejsza ryzyko uszkodzeń strukturalnych budynku.

Jak Działają Instalacje Oddymiające?

Instalacje oddymiające składają się z kilku kluczowych elementów, które współpracują ze sobą, aby efektywnie usuwać dym z klatek schodowych. Oto główne komponenty tych systemów:

 1. Czujniki Dymu: Wykrywają obecność dymu w budynku i inicjują działanie systemu oddymiającego.
 2. Centrale Sterujące: Odbierają sygnały z czujników dymu i uruchamiają odpowiednie elementy systemu oddymiającego.
 3. Okna Oddymiające: Automatycznie otwierają się, aby umożliwić wypływ dymu na zewnątrz budynku.
 4. Wentylatory Oddymiające: Wspomagają odprowadzanie dymu poprzez wymuszony obieg powietrza.
 5. Klapy Dymowe: Zainstalowane na szczycie klatek schodowych lub dachach, otwierają się, aby umożliwić wypływ dymu i gorących gazów.

Technologie Stosowane w Instalacjach Oddymiających

Nowoczesne instalacje oddymiające wykorzystują zaawansowane technologie, aby zapewnić maksymalną skuteczność i niezawodność. Oto niektóre z nich:

 • Systemy Automatycznego Sterowania: Umożliwiają automatyczne uruchamianie i sterowanie elementami systemu oddymiającego na podstawie sygnałów z czujników dymu.
 • Inteligentne Czujniki: Wyposażone w zaawansowane algorytmy, które potrafią rozróżniać prawdziwe zagrożenie od fałszywych alarmów.
 • Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa: Łączą instalacje oddymiające z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak alarmy pożarowe, systemy gaśnicze i systemy ewakuacyjne, zapewniając kompleksową ochronę.
 • Systemy Zasilania Awaryjnego: Gwarantują działanie instalacji oddymiających nawet w przypadku awarii zasilania, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa.

Przepisy i Normy

Instalacje oddymiające muszą spełniać określone przepisy i normy, które regulują ich projektowanie, instalację i konserwację. W Polsce, kluczowe przepisy dotyczące systemów oddymiających znajdują się w:

 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • Normach PN-EN 12101 dotyczących systemów oddymiających.

Spełnienie tych przepisów jest niezbędne, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo instalacji oddymiających.

Podsumowanie

Instalacje oddymiające klatki schodowe są kluczowym elementem systemów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielokondygnacyjnych. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji, ochrony mieszkańców oraz ograniczenie uszkodzeń budynku podczas pożaru. Wybór odpowiednich technologii oraz przestrzeganie przepisów i norm jest niezbędne, aby systemy te działały skutecznie i niezawodnie. Automatyzacja i inteligentne systemy sterowania dodatkowo zwiększają ich efektywność, zapewniając maksymalną ochronę i bezpieczeństwo.